Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Caterpillar - EGF/2017/010

country image

Žiadosť každého členského štátu o finančnú pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) musí prejsť radom vopred stanovených fáz, od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku.

Požadovaný príspevok z fondu (EUR): 4 621 616.

Zdieľať stránku