Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Ericsson - EGF/2016/002

country image

Žiadosť každého členského štátu o finančnú pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) musí prejsť radom vopred stanovených fáz, od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku.

Požadovaný príspevok z fondu (EUR): 3 696 888.

Zdieľať stránku