Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Adam Opel AG - EGF/2015/002

country image

Žiadosť každého členského štátu o finančnú pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) musí prejsť radom vopred stanovených fáz, od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku.

Požadovaný príspevok z fondu (EUR): 6 958 624.

Zdieľať stránku