Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Noord-Holland - ICT - EGF/2010/012

country image

Każdy wniosek państwa członkowskiego o wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) musi przejść przez szereg określonych etapów, z których pierwszy to złożenie wniosku, a ostatni – wypłacenie kwoty pomocy.

Wnioskowana kwota wsparcia z EGF (€): 2 557 135.

Udostępnij tę stronę