Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Goodyear Dunlop Tyres Germany - EGF/2017/008

country image

Każdy wniosek państwa członkowskiego o wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) musi przejść przez szereg określonych etapów, z których pierwszy to złożenie wniosku, a ostatni – wypłacenie kwoty pomocy.

Wnioskowana kwota wsparcia z EGF (€): 2 165 231.

Udostępnij tę stronę