Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Adam Opel AG - EGF/2015/002

country image

Każdy wniosek państwa członkowskiego o wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) musi przejść przez szereg określonych etapów, z których pierwszy to złożenie wniosku, a ostatni – wypłacenie kwoty pomocy.

Wnioskowana kwota wsparcia z EGF (€): 6 958 624.

Udostępnij tę stronę