Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Sprider Stores - EGF/2014/009

country image

Każdy wniosek państwa członkowskiego o wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) musi przejść przez szereg określonych etapów, z których pierwszy to złożenie wniosku, a ostatni – wypłacenie kwoty pomocy.

Wnioskowana kwota wsparcia z EGF (€): 7 290 900.

Udostępnij tę stronę