Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Norte - Centro Automotive Industry - EGF/2011/005

country image

Katras dalībvalsts Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda palīdzības pieteikums iziet vairākus iepriekš noteiktus posmus, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža un beidzot ar faktisko maksājumu.

Prasītais EGF finansējums (€): 1 518 465.

Ieteikt šo lapu: