Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Arnsberg and Düsseldorf Automotive - EGF/2011/003

country image

Katras dalībvalsts Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda palīdzības pieteikums iziet vairākus iepriekš noteiktus posmus, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža un beidzot ar faktisko maksājumu.

Prasītais EGF finansējums (€): 4 347 868.

Ieteikt šo lapu: