Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

DELPHI - EGF/2008/002

country image

Katras dalībvalsts Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda palīdzības pieteikums iziet vairākus iepriekš noteiktus posmus, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža un beidzot ar faktisko maksājumu.

Prasītais EGF finansējums (€): 10 471 778.

Ieteikt šo lapu: