Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Caterpillar - EGF/2017/010

country image

Katras dalībvalsts Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda palīdzības pieteikums iziet vairākus iepriekš noteiktus posmus, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža un beidzot ar faktisko maksājumu.

Prasītais EGF finansējums (€): 4 621 616.

Ieteikt šo lapu: