Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sprider Stores - EGF/2014/009

country image

Katras dalībvalsts Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda palīdzības pieteikums iziet vairākus iepriekš noteiktus posmus, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža un beidzot ar faktisko maksājumu.

Prasītais EGF finansējums (€): 7 290 900.

Ieteikt šo lapu: