Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Norte - Centro Automotive Industry - EGF/2011/005

country image

Iga liikmesriigi poolt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) esitatud taotlus läbib kõik ettenähtud etapid alates taotluse esitamisest kuni makse sooritamiseni.

Fondist taotletud vahendid (eurodes): 1 518 465.

Jaga seda lehte