Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Arnsberg and Düsseldorf Automotive - EGF/2011/003

country image

Iga liikmesriigi poolt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) esitatud taotlus läbib kõik ettenähtud etapid alates taotluse esitamisest kuni makse sooritamiseni.

Fondist taotletud vahendid (eurodes): 4 347 868.

Jaga seda lehte