Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

DELPHI - EGF/2008/002

country image

Iga liikmesriigi poolt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) esitatud taotlus läbib kõik ettenähtud etapid alates taotluse esitamisest kuni makse sooritamiseni.

Fondist taotletud vahendid (eurodes): 10 471 778.

Jaga seda lehte