Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Noord-Holland - ICT - EGF/2010/012

country image

Iga liikmesriigi poolt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) esitatud taotlus läbib kõik ettenähtud etapid alates taotluse esitamisest kuni makse sooritamiseni.

Fondist taotletud vahendid (eurodes): 2 557 135.

Jaga seda lehte