Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Goodyear Dunlop Tyres Germany - EGF/2017/008

country image

Iga liikmesriigi poolt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) esitatud taotlus läbib kõik ettenähtud etapid alates taotluse esitamisest kuni makse sooritamiseni.

Fondist taotletud vahendid (eurodes): 2 165 231.

Jaga seda lehte