Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

aleo solar AG - EGF/2014/014

country image

Iga liikmesriigi poolt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) esitatud taotlus läbib kõik ettenähtud etapid alates taotluse esitamisest kuni makse sooritamiseni.

Fondist taotletud vahendid (eurodes): 1 094 760.

Jaga seda lehte