Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Sprider Stores - EGF/2014/009

country image

Iga liikmesriigi poolt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) esitatud taotlus läbib kõik ettenähtud etapid alates taotluse esitamisest kuni makse sooritamiseni.

Fondist taotletud vahendid (eurodes): 7 290 900.

Jaga seda lehte