Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Mechel - EGF/2012/010

country image

Iga liikmesriigi poolt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) esitatud taotlus läbib kõik ettenähtud etapid alates taotluse esitamisest kuni makse sooritamiseni.

Fondist taotletud vahendid (eurodes): 3 571 150.

Jaga seda lehte