Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Comunidad Valenciana - Construcción - EGF/2011/006

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 1 642 030.

Del denne side