Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Norte - Centro Automotive Industry - EGF/2011/005

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 1 518 465.

Del denne side