Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Arnsberg and Düsseldorf Automotive - EGF/2011/003

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 4 347 868.

Del denne side