Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Noord-Holland - ICT - EGF/2010/012

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 2 557 135.

Del denne side