Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Comunidad Valenciana – Textil - EGF/2010/009

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 2 059 466.

Del denne side