Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Goodyear Dunlop Tyres Germany - EGF/2017/008

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 2 165 231.

Del denne side