Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Adam Opel AG - EGF/2015/002

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 6 958 624.

Del denne side