Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

aleo solar AG - EGF/2014/014

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 1 094 760.

Del denne side