Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sprider Stores - EGF/2014/009

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 7 290 900.

Del denne side