Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Mechel - EGF/2012/010

country image

Hvert medlemslands ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden behandles efter et fast mønster fra ansøgningstidspunktet til udbetaling af støtten.

Ansøgt støttebeløb (i euro): 3 571 150.

Del denne side