Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Microsoft - EGF/2016/001

country image

Každá žádost členského státu o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci musí projít řadou předem definovaných fází, od podání žádosti až po vyplacení příspěvku.

Požadovaný příspěvek z fondu (EUR): 5 364 000.

Sdílet tuto stránku