Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Volvo Truck - EGF/2015/009

country image

Každá žádost členského státu o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci musí projít řadou předem definovaných fází, od podání žádosti až po vyplacení příspěvku.

Požadovaný příspěvek z fondu (EUR): 1 793 710.

Sdílet tuto stránku