Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

aleo solar AG - EGF/2014/014

country image

Každá žádost členského státu o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci musí projít řadou předem definovaných fází, od podání žádosti až po vyplacení příspěvku.

Požadovaný příspěvek z fondu (EUR): 1 094 760.

Sdílet tuto stránku