Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Saab - EGF/2012/005

country image

Každá žádost členského státu o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci musí projít řadou předem definovaných fází, od podání žádosti až po vyplacení příspěvku.

Požadovaný příspěvek z fondu (EUR): 5 454 560.

Sdílet tuto stránku