Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Agile - EGF/2011/016

country image

Každá žádost členského státu o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci musí projít řadou předem definovaných fází, od podání žádosti až po vyplacení příspěvku.

Požadovaný příspěvek z fondu (EUR): 3 689 474.

Sdílet tuto stránku