Заетост, социални въпроси и приобщаване

Goodyear Dunlop Tyres Germany - EGF/2017/008

country image

Заявлението на всяка страна членка за помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) трябва да премине през серия от предварително определени етапи – от подаване на заявлението до извършване на плащането.

Поискана сума от ЕФПГ (в евро): 2 165 231.

Споделете тази страница