Заетост, социални въпроси и приобщаване

Adam Opel AG - EGF/2015/002

country image

Заявлението на всяка страна членка за помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) трябва да премине през серия от предварително определени етапи – от подаване на заявлението до извършване на плащането.

Поискана сума от ЕФПГ (в евро): 6 958 624.

Споделете тази страница