Заетост, социални въпроси и приобщаване

aleo solar AG - EGF/2014/014

country image

Заявлението на всяка страна членка за помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) трябва да премине през серия от предварително определени етапи – от подаване на заявлението до извършване на плащането.

Поискана сума от ЕФПГ (в евро): 1 094 760.

Споделете тази страница