Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Dĺžka :00:50 / Dátum: Jun 2019

Mary and Alan went on holiday to Slovenia. When Mary fell from her bicycle, they were happy to have their European Health Insurance Card with them.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku