Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európsky preukaz zdravotného poistenia - Súvisiace videá

Dĺžka :0:51 / Dátum: Jul 2019

Efi's mother came to spend her holidays in Italy. A friend advised her to apply for a European Health Insurance Card. The day after she arrived in Italy, she broke her leg, but thanks to her CEAM, she was able to access the health care she needed.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku