Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uitbreiding - overgangsbepalingen

Werknemers uit nieuwe EU-landen - een overgangsregeling

Voor werknemers uit EU-landen kunnen gedurende een overgangsperiode tot 7 jaar na hun toetreding tot de EU beperkingen gelden voor het vrije verkeer van werknemers. Op dit moment gaat het om werknemers uit:

Regeringen van de landen die al lid waren van de EU kunnen afzonderlijk bepalen of ze beperkingen willen opleggen aan de werknemers uit deze landen en wat voor beperkingen. Daarbij geldt wel dat:

  • ze de algemene vrijheid om te reizen niet mogen beperken, maar alleen het recht als werknemer in een ander EU-land te werken
  • de nationale wetgeving en het beleid van de oudere EU-landen de eerste twee jaar na de toetreding van een EU-land bepalen of werknemers uit dat land toegang hebben tot de arbeidsmarkt, waardoor ze een werkvergunning nodig kunnen hebben Als een land deze beperkingen drie jaar langer wil blijven toepassen, moet het de Commissie hiervan op de hoogte stellen voordat de eerste twee jaar om zijn
  • landen daarna nog eens twee jaar beperkingen kunnen toepassen als ze de Commissie op de hoogte stellen van ernstige verstoringen op de arbeidsmarkt, maar dat alle beperkingen uiterlijk na 7 jaar moeten worden beëindigd
  • werknemers die aan nationale beperkingen gebonden zijn, voorrang moeten krijgen op werknemers van buiten de EU
  • werknemers, zodra ze legaal in een ander EU-land werken, recht hebben op dezelfde behandeling als werknemers uit het gastland zelf
  • de landen waarvan de burgers aan zulke beperkingen onderworpen zijn, dezelfde beperkingen kunnen opleggen aan werknemers uit dat land

Zie voor meer informatie de afzonderlijke toetredingsverdragen.

Delen