Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

ES plėtra. Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Darbuotojams iš kitų ES valstybių narių taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

Darbuotojams iš kitų ES valstybių narių tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, kuris gali trukti ne ilgiau kaip 7 metus nuo įstojimo į Europos Sąjungą, gali būti taikomi laisvo darbuotojų judėjimo apribojimai. Šiuo metu tokie apribojimai gali būti taikomi darbuotojams iš toliau išvardytų šalių.

  • Kroatija (įstojo 2013 m. liepos 1 d.)

Šalių, kurios tuo metu jau buvo ES narės, vyriausybės gali pačios nuspręsti, ar taikyti ir kokius apribojimus taikyti šių šalių darbuotojams. Tačiau jos turi laikytis toliau išvardytų taisyklių.

  • Jos negali apriboti bendrosios teisės keliauti, o tik teisę dirbti kitoje šalyje – būti samdomais darbuotojais.
  • Į Europos Sąjungą įstojus naujai šaliai, anksčiau valstybėmis narėmis tapusiose šalyse nustatomos naujosios valstybės narės darbuotojų galimybės patekti į darbo rinką, taigi gali būti nustatyta prievolė gauti darbo leidimą. Šios taisyklės galioja dvejus metus nuo šalies įstojimo į ES. Jei šalis nori taikyti tokius apribojimus dar trejus metus, prieš baigiantis pirmajam dvejų metų laikotarpiui ji turi apie tai pranešti Europos Komisijai.
  • Pasibaigus šiam trejų metų laikotarpiui, šalys gali taikyti apribojimus dar dvejus metus, jei praneša Komisijai apie rimtus savo darbo rinkos veiklos sutrikimus. Nuo įstojimo praėjus 7 metams, nebegali būti taikomi jokie apribojimai.
  • Darbuotojams, kuriems valstybė narė taiko apribojimus, turi būti teikiama pirmenybė darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių atžvilgiu.
  • Teisėtai kitoje ES šalyje įsidarbinusiems žmonėms turi būti sudarytos tokios pačios sąlygos kaip šalies, kurioje jie dirba, piliečiams.
  • Šalys, kurių piliečiams taikomi tokie apribojimai, gali nustatyti panašius apribojimus darbuotojams iš apribojimus taikančios šalies.

Daugiau informacijos rasite šalių stojimo sutartyse.

Bendrinti šį puslapį