Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Méadú - forálacha idirthréimhseacha

Oibrithe ó bhallstáit nua an AE - socruithe eatramhacha

Féadfaidh srianta ar shaorghlaiseacht na h-oibrithe bheith i bhfeidhm ar oibrithe ó bhallstáit AE do thréimhse eatramhach suas go dtí 7 mbliana tar éis dóibh teacht isteach san AE. Faoi láthair baineann sé seo le hoibrithe ó:

Tig le rialtais ar leith na dtíortha a bhí san AE cheana a chinneadh iad féin an mian leo srianta a chur i bhfeidhm ar oibrithe ó na tíortha seo, agus cén cineál srianta. Mar sin féin:

  • Níl cead acu srian a chur leis an tsaoise ghinearálta taistil, ach leis an gceart chun obair i dtír eile mar dhuine fostaithe amháin.
  • Le linn an chéad dá bhliain tar éis do thír teacht isteach san AE, is iad an dlí náisiúnta agus beartas a bhí san AE cheana a chinneann rochtain ar an margadh saothair d'oibrithe ón tír sin, ionas go mb'fhéidir gur gá dóibh cead oibre. Más mian le tír na srianta sin a choimeád i bhfeidhm go ceann trí bliana eile, ní mór di an Coimisiún a chur ar an eolas roimh dheireadh an chéad dá bhliain.
  • Ina dhiaidh sin, tig le tíortha leanúint le srianta a chur i bhfeidhm go ceann dhá bhliain eile má chuireann siad an Coimisiún ar an eolas faoi shuaití tromchúiseacha ina margaí saothair; ní mór deireadh a chur le gach srian tar éis 7 mbliana.
  • Oibrithe atá faoi shranta náisiúnta, ní mór tosaíocht a thabhairt dóibh thar oibrithe ó thíortha neamh-AE.
  • Ach iad a bheidh fostaithe go dleathach i dtír eile san AE, tá oibrithe i dteideal bheith ar chomhchéim le hoibrithe náisiúnta na tíre ina bhfuil siad ag obair.
  • Na tíortha a bhfuil a gcuid náisiúnach faoi shrianta den sórt sin, féadfaidh siad srianta den sórt céanna ar chur ar oibrithe ón tír sin.

Féach na conarthaí aontachais ar leith do bhreis sonraí.

An leathanach seo a chomhroinnt: