Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Voľný pohyb – občania EÚ - Súvisiace videá

Dĺžka :01:30 / Dátum: Nov 2018

Beatriz came to France from Spain as an Erasmus student and never left. Today, she works for the EURES network to help other #EUmovers who are looking for a job opportunity in another European country.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku