Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Voľný pohyb – občania EÚ - Súvisiace videá

Dĺžka :01:11 / Dátum: Oct 2018

A video highlighting 50 years of free movement and 60 years of social security coordination in the EU

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku