Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Swobodny przepływ – obywatele UE - powiązane nagrania wideo

Długość :01:30 / Data: Nov 2018

Beatriz came to France from Spain as an Erasmus student and never left. Today, she works for the EURES network to help other #EUmovers who are looking for a job opportunity in another European country.

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę