Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Informácie o týchto stránkach

Správcom týchto internetových stránok je generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. Ak máte všeobecné otázky alebo pripomienky týkajúce sa informácií na týchto internetových stránkach, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného formulára. 

Naša jazyková politika 

Tieto internetové stránky sa riadia všeobecnými jazykovými usmerneniami stanovenými pre portál EUROPA. Snažíme sa uverejniť čo najviac informácií v 24 úradných jazykoch EÚ. Z dôvodu prekladateľských a časových obmedzení pri niektorých textoch (napr. správach) sú niektoré informácie dostupné len v angličtine, francúzštine a nemčine.  

Právne predpisy a iné úradné dokumenty sú prístupné na stránkach Európskej komisie EUR-Lex vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Odkazy na tieto internetové stránky

Odkazy na internetové stránky generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie možno vytvoriť na každej stránke za predpokladu, že nie sú umiestnené v kontexte, ktorý by mohol v používateľoch vyvolať dojem, že generálne riaditeľstvo propaguje alebo podporuje ciele či obsah druhej internetovej stránky alebo organizáciu, ktorá ju spravuje.

Po vytvorení odkazu pošlite e-mail správcovi webu generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku