Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Informacje o tej stronie

Niniejszą stroną internetową zarządza Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Wszelkie pytania i uwagi na temat informacji przedstawionych na tej stronie prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego

Dostępne wersje językowe 

Strona jest zgodna z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu EUROPA. Staramy się udostępniać jak najwięcej informacji w 24 językach UE. Jednak ze względu na ograniczenia związane z tłumaczeniem oraz na konieczność częstej aktualizacji niektóre informacje (np. aktualności) udostępniane są tylko w angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej wersji językowej.  

Prawodawstwo oraz inne dokumenty urzędowe dostępne są we wszystkich językach UE na stronie EUR-Lex.

Tworzenie łączy do tej witryny

Łącza do stron Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego można utworzyć z dowolnej witryny internetowej, pod warunkiem, że nie są umieszczone w kontekście, który mógłby sugerować, że Dyrekcja Generalna aprobuje lub popiera cele lub treści zawarte w innej witrynie albo ogłoszone przez organizację, która zarządza tą witryną.

Natychmiast po utworzeniu łącza należy wysłać wiadomość e-mail  do webmastera witryny Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę