Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Par šo vietni

Šo tīmekļa vietni uztur Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts. Lūdzu, izmantojiet šo veidlapu, ja jums ir jautājumi vai komentāri par vietnē sniegto informāciju. 

Mūsu valodu politika 

Mūsu tīmekļa vietnē ir ievēroti vispārējie valodu principi, kas noteikti EUROPA portālam. Mēs darām visu, lai pēc iespējas plašāka informācija būtu lasāma 24 ES valodās. Tomēr šie materiāli ir jātulko, un atsevišķi informācijas veidi (piemēram, ziņas) ātri zaudē aktualitāti, tāpēc daži teksti ir pieejami tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Tiesību akti un citi oficiāli dokumenti ir pieejami visās ES valodās Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē EUR-Lex.

Saites izveidošana uz šo tīmekļa vietni

Jebkurā vietnē var ievietot saites uz Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta vietni ar nosacījumu, ka šīs saites nedrīkst ievietot tādā kontekstā, kas lietotājiem ļautu domāt, ka ģenerāldirektorāts iedrošina vai atbalsta vietnē pausto mērķi vai ievietoto saturu, kā arī organizāciju, kas pārvalda šo vietni.  

Tiklīdz saite ir ievietota, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta tīmekļa pārzinim.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: