Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Maidir leis an Suíomh seo

Tá an suíomh seo á chothabháil ag Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an Choimisiúin Eorpaigh. Bain úsáid as an bhfoirm theagmhála má tá aon cheist ghinearálta agat faoin fhaisnéis a thugtar ar an suíomh.

Ár mbeartas teanga

Cloítear leis na treoirlínte ginearálta teanga ar ár suíomh gréasáin mar atá leagtha amach don EORAIP. Déanaimid iarracht ar an oiread faisnéise is féidir a fhoilsiú i 24 theanga an AE. De dheasca srianta aistriúcháin áfach, agus toisc go bhfuil míreanna áirithe íogair ó thaobh ama de (m.sh. nuacht), ní chuirtear cuid den eolas ar fáil ach i mBéarla, Fraincis agus Gearmáinis amháin.

Cuirtear reachtaíocht agus doiciméid oifigiúla eile ar fáil i ngach teanga an AE ar shuíomh gréasáin EUR-Lex de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

Nasc a dhéanamh leis an suíomh gréasáin seo

Is féidir naisc le hArd-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an Choimisiúin Eorpaigh a chruthú ó shuíomh ar bith ar choinníoll nach gcuirtear i gcomhthéacs iad a d'fhéadfadh cur i gcéill don lucht úsáide go bhformhuiníonn an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an Choimisiúin Eorpaigh cuspóirí nó le hábhar an tsuímh ghréasáin eile nó le cuspóirí nó le hábhar na heagraíochta atá á bhainistiú, nó go dtacaíonn sí leo.

A luaithe agus atá nasc bunaithe seol ríomhphost chuig stiúrthóir gréasáin Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an Choimisiúin Eorpaigh.

Níl aon nuacht ghaolmhar ann le sé mhí.

An leathanach seo a chomhroinnt: