Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Veebisaidi kohta

Käesolevat veebisaiti haldab Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat. Veebisaidil leiduva teabe kohta üldist laadi küsimuste või märkuste esitamiseks kasutage palun asjaomast vormi.

Meie keelepoliitika

Veebisaidil järgitakse portaali EUROPA üldist keelepoliitikat. Püüame avaldada nii palju teavet kui võimalik ELi 24 keeles. Tulenevalt piiratud tõlkevõimalustest ja asjaolust, et teatud tekstid (näiteks uudised) tuleb kiiresti avaldada, on mõnikord teave kättesaadav ainult inglise, prantsuse ja saksa keeles. 

Õigusaktid ja ametlikud dokumendid on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes Euroopa Komisjoni veebisaidil EUR-Lex.

Sellele veebilehele linkimine

Kõik veebilehed võivad linkida Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebilehele tingimusel, et linke ei paigutata konteksti, mille tulemusel võib kasutajale jääda mulje, et peadirektoraat kiidab heaks või toetab veebilehe või seda haldava organisatsiooni eesmärke või sisu..

Kohe pärast lingi loomist saatke e-kiri, adressaadiks Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebiülem.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte